Договір – оферта на купівлю товару через Інтернет – магазин
Цей Договір є публічним договором – офертою (пропозицією) "ФОП Баранова Тетяна Михайлівна" з фізичною особою (надалі – «Продавець»), що включає всі суттєві умови організації купівлі – продажу дистанційним способом (тобто через Інтернет – магазин).

Умови даного Договору регулюють взаємовідносини Продавця і Покупця та підпадають під регулювання, у тому числі, Законом України «Про захист прав споживачів» № 1023 -XII від 12 травня 1991 року, Цивільного Кодексу України № 435-IV1 від 16.01.2003, Закону України «Про електронну комерцію» № 675-VIII від 03.09.2015.

При укладенні Договору за цією Офертою Сторони керуються також інформацією на яку посилаються пункти Договору, яка являється невід’ємною частиною Договору.

Оферта є офіційним документом "ФОП Баранова Тетяна Михайлівна і має необхідну належну юридичну силу та публікується на сайті Продавця belsta.ua.

1. Терміни та визначення.
«Інтернет – магазин» - засіб для представлення або реалізації Товару, шляхом вчинення електронного правочину - Сайт, що належить Продавцю "ФОП Баранова Тетяна Михайлівна та знаходиться за адресою belsta.ua (далі Сайт) створений для укладення договорів купівлі – продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем, описом Товару на фотознімках та його характеристиками, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром – дистанційним засобом продажу товару.

«Товар» - предмети, що пропонуються до продажу в Інтернет-магазині, або вже придбані Покупцем у Продавця дистанційним способом
Продавець – "ФОП Баранова Тетяна Михайлівна. Адреса: 67703, Одеська область, Білгород-Дністровський рн, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська 141 В. Реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших податків і обов’язкових платежів – 2899407425
Замовлення – результат досягнення домовленостей між Покупцем та Продавцем щодо моделей, кількості Товару, сумарної вартості, що підлягає сплаті за Договором, способу оплати Замовлення Покупцем, способу Доставки Товару та строку виконання Договору
Заявка – письмове (електронне) або усне (у телефонному режимі) вираження наміру Покупця придбати товар. Може бути оформлена:

Шляхом використання спеціального меню «кошик» на Сайті;
шляхом надсилання електронного повідомлення на Сайті через спеціальне меню «напишіть нам»;
в телефонному режимі при спілкуванні з представником Продавця шляхом використання функції «зворотній дзвінок»;
в телефонному режимі при спілкуванні з представником Продавця, зателефонувавши за номером телефону, вказаним на Сайті.
Покупець – юридична особа, фізична особа підприємець, фізична особа, громадянин України, який має необхідну дієздатність для заключення цього Договору.

2. Предмет договору.
2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору. Текст договору – оферти (далі – Договір) розміщений за адресою: https://belsta.ua/privacypolicy/
2.2. Факт здійснення Замовлення є фактом беззаперечного прийняття цієї Оферти та згоди з усіма умовами цього Договору.
2.3. Датою укладення Договору є дата оплати Покупцем Замовлення.
3. Порядок оформлення Замовлення.
3.1 Покупець самостійно на Сайті або за допомогою звернення до представника Продавця оформлює Замовлення в Інтернет – магазині, обираючи спосіб, наявний на Сайті, а саме:
шляхом використання спеціального меню «кошик» на Сайті;
шляхом надсилання електронного повідомлення на Сайті через спеціальне меню «напишіть нам»;
в телефонному режимі при спілкуванні з представником Продавця шляхом використання функції «зворотній дзвінок»;
в телефонному режимі при спілкуванні з представником Продавця, зателефонувавши за номером телефону, вказаним на Сайті.
3.2 Після отримання Замовлення, відбувається його формування шляхом підготовки Товару до передачі (надсилання) Покупцю.
3.3 Грошова сума, що підлягає сплаті за Замовленням відображається в меню «кошик» на Сайті або повідомляється Покупцю в смс-повідомленні, електронним листом на адресу електронної пошти чи в телефонному режимі, залежно від способу оформлення Замовлення, обраного Покупцем.
3.4 Після отримання Замовлення Продавцем, Покупцю надсилається (у електронному вигляді) рахунок на оплату Замовлення з реквізитами Продавця або пропонується сплатити рахунок на сайті з допомогою сучасних методів он-лайн оплати безпосередньо на сайті Продавця.
3.5 У випадку відсутності замовлених Покупцем товарів у Продавця, Продавець має право виключити такий Товар з Замовлення, або скасувати Замовлення шляхом направлення Покупцеві електронного повідомлення на електронну адресу вказану при реєстрації або повідомивши про це Покупця у телефонному режимі.
4. Порядок оплати замовлення.
4.1 Покупець може оплатити Замовлення наступними способами (що також доступні для ознайомлення у відповідному розділі «Оплата и Доставка» на Сайті):
Карткою будь-якого банку в режимі онлайн за реквізитами, які надаються менеджером.
Карткою Visa або MasterCard будь-якого банку України за допомогою LiqPay.
Через термінали, вказуючи реквізити, що надаються менеджером.
Інші способи, вказані на Сайті.
4.2 Покупець при оформленні Замовлення сплачує 100% вартості Товару на користь Продавця.
4.3 Плата за доставку Товару здійснюється під час отримання Товару.
4.4 У випадку замовлення доставки за межі України, оплата доставки здійснюється при оформленні замовлення.
4.5 У випадку Замовлення Товару на суму що перевищує 2000 гривень, Покупець може сплатити 30% суми Замовлення перед Відправленням Товару Покупцю, а решту суми після отримання Товару на терміналі поштового сервісу.
5. Строк, вартість і умови доставки Товару (Замовлення)
5.1 Доставка і повернення Замовлення виконується силами Продавця або транспортної компанії за рахунок Покупця, що регулюється на сайті в розділі «Оплата и Доставка», додатково узгоджується під час оформлення Замовлення.
5.3 Вартість доставки в Інтернет – магазині вказується на сайті в розділі «Оплата и Доставка» і залежить від діючих тарифів перевізника.
6. Обов'язки Продавця.
Продавець зобов’язаний:

6.1. Виконувати умови даного Договору.
6.2. Виконувати Замовлення Покупця в разі прийняття такого Замовлення та наявності відповідного Товару та надходження оплати від Покупця в порядку, визначеному цим Договором.
6.3. Передати Покупцю Товар згідно з Замовленням, за умови виконання Покупцем умов цього Договору.
6.4. Перевірити якісні і кількісні характеристики Товару під час його пакування.
7. Обов'язки Покупця:
7.1. До оформлення Замовлення Покупець зобов’язується:
7.1.1. Ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на Сайті.
7.1.2. Ознайомитись та прийняти умови цього Договору або відмовитись від оформлення Замовлення у випадку, якщо умови Договору не є прийнятними.
7.2. Після оформлення Замовлення Покупець зобов’язується:
7.2.1. Оплатити вартість (ціну) Товару у визначеному в Замовленні порядку та строки.
7.2.2. Прийняти обраний в Замовленні Товар.
7.2.3. При отриманні Товару впевнитися у його комплектності шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення нестачі Товару або його пошкоджень – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем має підписати особа, що безпосередньо здійснює доставку.
7.2.4. Після оплати Замовлення, забороняється змінювати Замовлення, у випадку, якщо придбається більше 2 одиниць Товару.
8. Порядок прийому та заміни Товару
8.1. При отриманні Товару Покупець має впевнитися у його цілісності та комплектності шляхом огляду вмісту упаковки.
У випадку виявлення недоліків/пошкоджень, нестачі – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинна підписати особа, що безпосередньо здійснює доставку. За можливості, недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відео зйомки. Протягом 1 (одного) дня з моменту отримання Товару, Покупець зобов’язаний повідомити менеджера (представника Продавця відповідального за оформлення замовлення на Товар) про виявлені недоліки (пошкодження/неповну комплектацію) та домовитися про заміну Товару.

8.2. Сторони погодили, що у випадку недотримання обов’язкових вимог вказаної процедури, визнається отримання Покупцем Товару у належному стані – без будь-яких пошкоджень та недоліків.
9. Відповідальність сторін.
9.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.
9.2. Продавець не несе відповідальність за не значно змінений Виробником зовнішній вигляд Товару (фурнітура, відтінок матеріалів, прінт на тканині).
9.3. У випадку обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити й запобігти розумними мірами.
9.4. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили повинна протягом п’яти календарних днів у письмовому вигляді за допомогою електронної пошти повідомити іншу сторону про настання таких обставин.
9.5. Сторона, що посилається на обставину непереборної сили має надати відповідну довідку з торгово-промислової палати України.
9.6. Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь – яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.
10. Інші умови.
10.1. Інтернет – магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з попередньою публікацією його на сайті belsta.ua/ua/.
10.2. Інтернет – магазин утворений для організації дистанційного способу продажу Товарів через Інтернет.
10.3. Інтернет – магазин не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення.
10.4. Покупець несе персональну відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.
10.5. Повним і беззастережним акцептом дійсної публічної оферти у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України є факт сплати грошової суми Покупцем оформленого в Інтернет – магазині Замовлення.
10.6. Договір, укладений Покупцем за допомогою акцепту цієї публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами.
Акцепт дійсної публічної оферти означає повну згоду Покупця з умовами цього Договору купівлі – продажу (публічної оферти Інтернет - магазину).

10.7. Договір укладається за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем та вважається укладеним у письмовій формі.
10.8. Використання ресурсу Інтернет – магазину для перегляду товару, а також для оформлення Замовлення є для Покупця безоплатним.
10.9. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет - магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях функціонування Інтернет – магазину (відправлення повідомлення Покупцеві про виконання Замовлення, надсилання рекламних повідомлень і т.д.).
10.10. Власним акцептування Договору або оформленням Заявки Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних у з наступною метою: дані, що стають відомі Продавцю використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки Замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Інтернет-магазину.
Для цілей, передбачених цим пунктом, Продавець має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, електронну скриньку Покупця, а також відправляти sms- повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.

10.11. Покупець дає Продавцю право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: використовувати персональні дані з бази даних Покупця (без додаткового повідомлення Покупця про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Покупець бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).
10.12. У випадку небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.
10.13. Покупець підтверджує, що повідомлений про порядок та умови обробки своїх персональних даних.
10.14. Товари можуть відрізнятись від їх зображень у Інтернет-магазині та можуть не виправдати очікувань Покупця, у разі, якщо ті відрізняються від інформації, що наведена на Сайті.
10.15. Цей Договір є договором приєднання відповідно до ст. 634. ЦК України.
10.16. Претензії можуть бути надіслані на адресу Продавця.
11. Строк дії Договору та порядок його розірвання.
11.1. Даний Договір набуває чинності з моменту здійснення Покупцем акцепту (надходження оплати на рахунок Продавця) і діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.
11.2. До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін, оформленій у письмовому вигляді.
11.3. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у випадку не виконання однією із Сторін умов даного Договору та у випадках, передбачених цим Договором і чинним законодавством України.
12. Особливості замовлення юридични ми особами та фізичним и особами
12.1. У випадку здійснення Замовлення не з метою задоволення особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника дія закону «Про захист прав споживачів» не буде розповсюджуватись на Покупця.
12.2. У випадку придбавання товарів за оптовою ціною, вважається, що таке придбавання здійснюється з метою ведення господарьскої діяльності та передбачає неможливість повернення товарів належної якості згiдно з чинними положеннями Цивільного та Господарського кодексів. Поверненню підлягають тільки ті товари, які мають значні недоліки, які виникли з вини виробника.
12.3. У випадку придбання товарів за роздрібною ціною, відносини між Продавцем та Покупцем регулюються законом «Про захист прав споживачів».
12.4. Для укладення довгострокового Договору Поставки необхідно звернутись до Продавця за електронною адресою або телефоном вказаними на сайті Продавця у розділі «Контакти».